Romnicon       Rent   Clean    Transport    Calculator preturi

Conditii Generale

Clientul este rugat să citească şi să confirme acceptarea contractului prin semnarea Contractului de inchiriere masina . Acesta trebuie să îndeplinească toate condiţiile stipulate mai jos. Proprietarul îşi rezervă dreptul de a refuza închirierea unui autovehicul fără explicaţii.

Varsta Clientului

Clientul şi conducătorii desemnaţi, menţionaţi în prezentul contract, trebuie să aibă minim 21 de ani şi să fie posesorii unui permis de conducere valid, cu o vechime mai mare de 1 an. În cazul în care aceste condiţii nu sunt îndeplinite, se solicită o garanţie de minim 500 € care se rambursează numai la returnarea maşinii în bună stare de funcţionare şi de caroserie, cu toate documentele, accesoriile şi echipamentele din dotare.

Plata

Tarifele sunt stabilite în € şi conţin TVA-ul şi asigurările către terţi. Plata cash se face în avans, în $, € sau lei, la cursul BNR+2% din ziua efectuării plăţii.
Plata cu carte de credit se acceptă la cursul BNR+2% din ziua efectuării plăţii.
În unele situaţii, la livrare, se poate solicita o garanţie de 200-500€. Garanţia va fi utilizată pentru penalizare, în cazuri de distrugeri constatate în interiorul sau exteriorul autoturismului (200€), furt ale părţilor autoturismului (300€), pierderi ale documentelor autoturismului (100€) sau ale cheilor autoturismului (150€) etc.
Aceasta sumă va fi returnată la recuperarea autoturismului în bună stare de funcţionare şi de caroserie, cu toate documentele, accesoriile şi echipamentele din dotare.

Carburant si ulei

Combustibilul nu este inclus în preţ şi se află în sarcina clientului. Maşina se livrează cu rezervorul plin, urmând a fi recuperată în aceeaşi stare. La recuperarea maşinii, pentru combustibilul lipsă, indicat la bord, se calculează penalizări de 1,5 €/litru. Uleiul şi întreţinerea vehiculului sunt în sarcina proprietarului.

Predarea şi recuperarea autoturismului

Livrarea şi restituirea autoturismului se face la locul, data şi ora indicată de client şi menţionată în Contractul de Închiriere, fără costuri suplimentare, pe raza oraşului Bucureşti. Livrarea şi restituirea se poate efectua şi la alte locaţii din ţară, cu acordul proprietarului şi pe baza unui tarif convenit.
Autoturismul va fi predat clientului în condiţii generale bune, fără defecte ascunse sau vizibile, orice informaţie asupra condiţiilor de prezentare a autoturismului fiind făcută în contract.
Clientul va returna autoturismul împreună cu actele, accesoriile şi echipamentele la locul, data şi ora precizate în Contractul de Închiriere.
În caz de întârzieri anunţate, de până la o oră, nu se percep tarife suplimentare. La returnarea autoturismului cu o întârziere anunţată, mai mică cu trei ore faţă de ora specificată în Contractul de Închiriere, se percepe un tarif suplimentar pentru o jumătate de zi de închiriere, iar la întârzieri de peste 3 ore se percepe un tarif suplimentar pentru o zi de închiriere.
La expirarea duratei de închiriere prezentul contract devine nul, dacă nu s-a convenit altfel, şi ne rezervăm dreptul de a declara autoturismul la poliţie ca fiind furat.

Utilizarea autoturismului

Clientul se angajează să conducă vehiculul închiriat respectând dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile publice şi alte reguli cum ar fi:
• nu va supraîncărca autoturismul şi nu-l va folosi pentru transportul de marfă;
• nu va folosi autoturismul în curse, teste, sau pentru a împinge sau remorca alte vehicule sau remorci;
• nu va efectua reparaţii asupra autoturismului decât la garaje auto autorizate şi numai cu acordul şi conform cu instrucţiunile proprietarului, fiind rambursat pe baza prezentării facturii eliberate în numele proprietarului, însoţită de devizul de reparaţii;
• nu va lăsa maşina deschisă (uşi, geamuri, compartiment bagaje) sau cu cheile în contact;
• va utiliza autovehiculul în concordanţă cu instrucţiunile de folosire a autoturismului emise de producătorul acestuia.

Asigurari

Vehiculul este asigurat pentru daune cauzate terţilor numai pentru perioada de închiriere specificată în Contractul de Închiriere. Daunele suferite de vehiculul închiriat, din vina clientului, sunt asigurate, mai puţin o sumă de 200-500€ ce este în sarcina clientului. Proprietarul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru obiectele lăsate în autoturism, pe durata perioadei de închiriere.
În caz de accident este obligatorie declararea acestuia la Poliţie care va constate daunele şi va elibera Procesul Verbal de Constatare şi Autorizaţia de Reparaţii. Aceste documente sunt indispensabile pentru funcţionarea asigurării şi pentru repararea autovehiculului. Declaraţia la Poliţie este obligatorie în toate cazurile: dacă sunteţi vinovat, dacă sunteţi victimă, dacă sunteţi singur implicat, dacă partea responsabilă nu este identificată (ex. daune în parcare în lipsa dvs.). Fără aceste documente clientul este responsabil pentru costurile de reparaţii.